Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 8. desember 2022

Per-Willy Amundsen

Else Rødby

leder

ordfører