Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2022

Eigil Knutsen

Irene Heng Lauvsnes

leder

ordfører