Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om opprettelse av et solidaritetsfond

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2022

Eigil Knutsen

Roy Steffensen

leder

ordfører