Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om strengere regulering av cruisenæringen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 17. januar 2023

Willfred Nordlund

Rasmus Hansson

leder

ordfører