Representantforslag om strengere regulering av cruisenæringen

Dette dokument

  • Representantforslag 275 S (2021–2022)
  • Fra: Geir Jørgensen og Sofie Marhaug
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
17. juni 2022

Geir Jørgensen

Sofie Marhaug