Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 31. januar 2023

Peter Frølich

Grunde Almeland

leder

ordfører