Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 166 S (2022–2023)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 2. februar 2023

Masud Gharahkhani

Svein Harberg

Nils T. Bjørke

Morten Wold

Ingrid Fiskaa