Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å endre inndelingslova slik at det ikke blir unødig byråkratisk og dyrt å opprette Haram kommune

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. februar 2023

Lene Vågslid

Rune Støstad

leder

ordfører