Lokalforvaltning

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet lokalforvaltning. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Bjørn Jørgensen/NN/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Bjørn Jørgensen/NN/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om asylsøkere, boligpolitikk, bostøtte, brannvern, bygningsvesen, byutvikling, distrikts- og regionalpolitikk, flyktninger, Husbanken, inntektssystemet, integreringspolitikk, kommune- og fylkesforvaltning, kommuneplaner, omsorgstjenester, plan- og bygningsloven, samer, sykehjemsplasser, Utlendingsdirektoratet m.m.

Saker og spørsmål fra Lokalforvaltning