Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. februar 2023

Per-Willy Amundsen

Sveinung Stensland

leder

ordfører