Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å oppheve kravet om førerkort i klasse B96 og BE for kjøring av tilhenger opp til 3 500 kg på klasse B-førerkort

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. mars 2023

Erling Sande

André N. Skjelstad

leder

ordfører