Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikk- og småbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. mars 2023

Erling Sande

Liv Kari Eskeland

leder

ordfører