Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å endre regelverket for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. mars 2023

Erling Sande

Mona Fagerås

leder

ordfører