Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om hva det koster å være funksjonsnedsatt – et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. mars 2023

Kirsti Bergstø

Aleksander Stokkebø

leder

ordfører