Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2021

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. mars 2023

Peter Frølich

Audun Lysbakken

leder

ordfører