Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2021

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang