Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelser av justis- og beredskapsministeren om NSM-saken og Riksrevisjonens gjennomgang av Låneopptak hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Dette dokument

  • Innst. 316 S (2023–2024)
  • Kildedok: Redegjørelser av justis- og beredskapsministeren om NSM- saken og Dokument 1 (2023–2024) –Tillegg 1
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 24
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. mai 2024

Peter Frølich

leder og ordfører