Statsforvaltning

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet statsforvaltning. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Statens pensjonskasse.
Foto: Statens pensjonskasse.

Temaet omfatter saker om departementene, Departementenes servicesenter, Entra Eiendom AS, forvaltningsloven, lønns- og personalpolitikk, offentlige anskaffelser, seniorpolitikk, Statens forvaltningstjeneste, Statens pensjonskasse, Statistisk sentralbyrå, Statsbygg, statseiendommer, ventelønn, økonomistyring m.m.

Saker og spørsmål fra Statsforvaltning