Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 29. november 2021 *

Dato: 29.11.2021
Møteleder: Guri Melby

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 10. desember 2021. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 22. november d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 10. desember.

 • Sak nr. 2

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: EØS-rådets høstmøte Utenriksministeren vil orientere om møtet i EØS-rådet 24. november. Situasjonen på grensen mellom Polen og Hviterussland Det er en utfordrende humanitær situasjon langs den polsk–hviterussiske grensen. Hviterussiske myndigheter har aktivt lagt til rette for migrantstrømmen mot grensene til Polen og Litauen. Utenriksministeren vil orientere om situasjonen. Overordnet om regjeringens arbeid med Europas grønne giv og særlig på næringslivsområdet Europas grønne giv er både en klimastrategi og en vekstplan. Strategien åpner store muligheter for norsk næringsliv. Regjeringen arbeider nå med å legge til rette for at norsk næringsliv skal kunne gripe disse mulighetene og ta del i den grønne omstillingen i Europa. Arbeidet med bærekraftig finans Utenriksministeren vil gi en orientering om arbeidet med å legge til rette for at privat kapital dreies mot bærekraftige investeringer, herunder utviklingen av EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet.

 • Sak nr. 3

  Klima- og miljøministeren vil orientere om: Norges klima- og miljøsamarbeid med EU Klima- og miljøområdet er en stor og viktig del av Norges samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen og klimaavtalen. Det pågår for tiden omfattende regelverksprosesser i EU som også blir viktig for Norges grønne omstilling.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 15.32.