Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 23. april 2024 kl. 8:30

Dato: 23.04.2024
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Innhold

Sak nr. 4

Eventuelt

Talere

Møtelederen: Da er det utenriksministeren som har bedt om ordet.

Utenriksminister Espen Barth Eide: Dette er litt teknisk, men viktig å si.

(Unntatt offentlighet)

Da er det rutinemessig at Stortinget spør om man kan offentliggjøre også den delen hvert halvår. Det er en god skikk. Men i tråd med praksis har vi nå vurdert opplysningene på nytt. Konklusjonen er at jeg ber om at opplysningene fortsatt unntas offentlighet, nettopp fordi omstendighetene er de samme. Så vil vi vurdere en eventuell fornyelse av Unntatt offentlighet på nytt om seks måneder.

(Unntatt offentlighet)

– Så håper jeg utvalget kan slutte seg til dette.

Møtelederen: Jeg mener det burde være uproblematisk. Det er en liten del av et referat som omhandler akkurat forholdet til et annet land, og i dette tilfellet et nokså problematisk forhold, som har vært der over tid.

Da er også alt dette unntatt offentlighet i referatet, ellers ville det ikke hatt noen særlig hensikt.

Utenriksminister Espen Barth Eide: Nå burde jeg selvfølgelig ikke sagt navnet på landet, så jeg ber om at det også unntas offentlighet.

Møtelederen: Nettopp. Det la jeg til grunn at det må.

Er det noen som har innsigelser mot dette, er det selvfølgelig lov å fremme dem. – Det er det ikke.

Da sier jeg takk for oppmøtet både til utenriksminister, statsråd og stortingsrepresentanter.