Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 30. januar 2008 kl. 12

Dato: 30.01.2008
Møteleder: Svein Roald Hansen (A) (komiteens andre nestleder)

Dagsorden

  • Sak

    Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 (Dokument nr. 1 (2007-2008))
    - Kunnskapsdepartementets håndtering av avsetning bevilgningsfinansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler.

Høringen slutt kl. 13.38.