Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag den 6. november 2012 kl. 9.30

Dato: 06.11.2012
Møteleder: Anders Anundsen (FrP) (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Høringen slutt kl. 12.58.