Høringer - Åpen kontrollhøring 6. februar 2019 om Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Dato: 06.02.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak:

    Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Høringen slutt kl. 12.48.