Høringer - Kontrollhøring fredag den 10. januar 2020 om arbeids- og sosialministerens redegjørelse om praktiseringen av EUs trygdeforordning

Dato: 10.01.2020
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

Dagsorden

Høringen slutt kl. 15.37.