Odelstinget - Møte tirsdag den 22. november 2005 kl. 10.11

Dato: 22.11.2005

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(30)

  Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 21 (2005–2006))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(31)

  Lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut) (Ot.prp. nr. 28 (2005–2006))

 • 3.(32)

  Lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjensteloven (Ot.prp. nr. 30 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(33)

  A: Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg. B: Lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 27 (2005–2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.