Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994