Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997