Stortinget - Møte tirsdag den 16. mars 1999 kl. 10

Dato: 16.03.1999

Referatsaker

Sak nr. 10

Referat

 • 1.(139)

  Innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning (St.meld. nr. 27 (1998-99))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 2.(140)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Jan Simonsen om å sikre fri organisasjonsrett for arbeidstagere (Dokument nr. 8:36 (1998-99))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 3.(141)

  Bevilgning til konsulentbistand for å forberede fusjon mellom Telenor AS og Telia AB (St.prp. nr. 42 (1998-99))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 4.(142)

  Ratifikasjon av traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengningar (CTBT) (St.prp. nr. 41 (1998-99))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.