Stortinget - Møte mandag den 14. juni 1999 kl. 10

Dato: 14.06.1999

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(240)

  Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1998. (Dokument nr. 9 (1998-99))

 • 2.(241)

  Forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet (St.meld. nr. 40 (1998-99))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(242)

  Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret (St.prp. nr. 89 (1998-99))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 4.(243)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Ågot Valle om opprettelse av tilbud om mediebistand for ofre og pårørende i alvorlige kriminalsaker (Dokument nr. 8:63 (1998-99))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(244)

  Forskning ved et tidsskille (St.meld. nr. 39 (1998-99))

 • 6.(245)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Thorbjørn Jagland og Grete Knudsen om at det ikke gis tilskudd til private skoler hvis den lokale offentlige skolen må legges ned eller forringes (Dokument nr. 8:65 (1998-99))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(246)

  Riksrevisjonens undersøkelse om trygdeetatens oppfølging av sykemeldte (Dokument nr. 3:9 (1998-99))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(247)

  Elektronisk handel og forretningsdrift (St.meld. nr. 41 (1998-99))

 • 9.(248)

  Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu (St.meld. nr. 42 (1998-99))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes næringskomiteen.

 • 10(249)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik og John I. Alvheim om en gjennomgang av erfaringene med HVPU-reformen og en vurdering av behovet for tiltak for enkelte grupper av klienter (Dokument nr. 8:62 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.