Stortinget - Møte tirsdag den 27. februar 2001 kl. 10

Dato: 27.02.2001

Referatsaker

Sak nr. 11

Referat

 • 1.(161)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle om en bevilgning til ivaretakelse av Ivo Caprinos filmer (Dokument nr. 8:53 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 2.(162)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Børge Brende og Jan Petersen om utredning av og forslag til nye saldoavskrivningssatser (Dokument nr. 8:54 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(163)

  Narvik kommune sender skriv datert 12. februar 2001 med uttalelse fra bystyret om iverksettelse av tiltak til bekjempelse av rasistisk motiverte voldshandlinger

  Enst.: Vedlegges protokollen.