Stortinget - Møte fredag den 9. november 2001 kl. 10

Dato: 09.11.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(68)

  Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet (St.meld. nr. 39 (2000-2001))

 • 2.(69)

  Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning (St.meld. nr. 42 (2000-2001))

 • 3.(70)

  Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik om klargjøring og presisering av beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrer i landets kommuner (Dokument nr. 8:17 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 1-3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(71)

  Evaluering av kontantstøtten (St.meld. nr. 43 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 5.(72)

  Redningshelikoptertjenesten i fremtiden (St.meld. nr. 44 (2000-2001))

 • 6.(73)

  Helikopter i politiet (St.meld. nr. 51 (2000-2001))

 • 7.(74)

  Etterforsking av seksuelle overgrep mot barn (St.meld. nr. 52 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 5-7 sendes justiskomiteen.

 • 8.(75)

  Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om en handlingsplan for å stimulere til ansettelse av eldre arbeidstakere, herunder redusert eller fjerning av arbeidsgiveravgift for alle over 55 år (Dokument nr. 8:14 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 9.(76)

  Dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2001 og fisket etter avtalene i 1999 og 2000 (St.meld. nr. 50 (2000-2001))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.