Stortinget - Møte fredag den 16. november 2001 kl. 10

Dato: 16.11.2001

Referatsaker

Sak nr. 9

Referat

 • 1.(85)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Morten Lund om å opprette en ordning med skattefritak for gaver som gis via lokale dugnadsfond til lokal organisasjon som driver virksomhet av ikke-kommersiell karakter (Dokument nr. 8:20 (2001-2002))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(86)

  Forslag frå stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa om at kommunane og fylkeskommunane blir tilført ekstra midlar for 2001 som fylgje av auka pensjonskostnader (Dokument nr. 8:19 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 3.(87)

  Forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om gjeninnføring av støtten til utkantbutikker (Dokument nr. 8:21 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 4.(88)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Åslaug Haga om å få en bred gjennomgang av de virkninger WTOs avtaleverk vil få på sentrale områder av det norske samfunnet (Dokument nr. 8:18 (2001-2002))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.