Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2002 kl. 10

Dato: 22.05.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.