Stortinget - Møte onsdag den 8. oktober 2003 kl. 10

Dato: 08.10.2003

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1. (7)

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden og skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2004 (St.prp. nr. 1 (2003-2004))

 • 2.(8)

  Nasjonalbudsjettet 2004 (St.meld. nr. 1 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen

 • 3.(9)

  Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene (St.meld. nr. 6 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen