Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte fredag den 5. mars 2004 kl. 10

Dato:
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem i Kringkastingsrådet (Innst. S. nr. 129 (2003-2004))
 • Sak nr. 2

  Innstilling fra utenrikskomiteen om En verden av muligheter - globaliseringens tidsalder og dens utfordringer (Innst. S. nr. 118 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 19 (2002-2003))
 • Sak nr. 3

  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003 (Innst. S. nr. 113 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 36 (2003-2004))
 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Bjørn Jacobsen til utenriksministeren:
  "Tsjetsjenia representerer den verste krisa når det gjeld menneskerettar i Europa i dag. Landet er prega av vald, kriminalitet og krenking av menneskerettar. Både statlege og ikkje-statlege aktørar er ansvarlege for dette. Ifølgje menneskerettsobservatørar "forsvinn" 40-70 personar kvar månad, og eit noko mindre tal sivile blir drepne. Trass i at russiske myndigheiter påstår at krigen er over, og at forholda blir normaliserte, tyder ingenting på at situasjonen er i betring. Straff-fridom i forhold til grove overgrep er eit omfattande problem.
  Kva kan Noreg gjere for å påverke Russlands vilje til å få ei fredelig løysing i Tsjetsjenia?"
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.05.