Stortinget - Møte tirsdag den 27. april 2004 kl. 10

Dato: 27.04.2004

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(194)

  Investeringar i Forsvaret (St.prp. nr. 54 (2003-2004))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 2.(195)

  Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2003 (St.meld. nr. 32 (2003-2004))

 • 3.(196)

  Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 57. generalforsamling (St.meld. nr. 33 (2003-2004))

 • 4.(197)

  Samarbeidet i NATO i 2003 (St.meld. nr. 34 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes utenrikskomiteen.