Stortinget - Møte onsdag den 16. november 2005 kl. 10

Dato: 16.11.2005
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.16.