Stortinget - Møte torsdag den 9. februar 2006 kl. 10

Dato: 09.02.2006
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.55.