Stortinget - Møte onsdag den 15. mars 2006 kl. 10

Dato: 15.03.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.02.