Stortinget - Møte torsdag den 29. mars 2007 kl. 10

Dato: 29.03.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(170)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg og Jan- Henrik Fredriksen om endring i pensjonstrygden for fiskere slik at fiskere som blir uføretrygdet før fylte 60 år får tilbake innbetalt premie til pensjonstrygden for fiskere (Dokument nr. 8:53 (2006-2007))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(171)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Kari Lise Holmberg om tiltak for å begrense frafallet i videregående opplæring (Dokument nr. 8:55 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 3.(172)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen og Arne Sortevik om å igangsette prøveprosjekt med gratis riksveiferger på én strekning i hvert av fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal samt Nordland (Dokument nr. 8:54 (2006-2007))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves?

Presidenten ønsker alle stortingsrepresentantene en riktig god påske. – Møtet er hevet.