Stortinget - Møte onsdag den 6. juni 2007 kl. 10

Dato: 06.06.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.41.