Stortinget - Møte onsdag den 14. november 2007 kl. 10

Dato: 14.11.2007
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.25.