Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2007 kl. 10

Dato: 13.12.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(99)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Torbjørn Andersen og Tord Lien om å lage en nasjonal plan for vindkraftanlegg i Norge (Dokument nr. 8:34 (2007-2008))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(100)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen om offentliggjøring av resultatene fra nasjonale prøver på skolenivå (Dokument nr. 8:33 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 3.(101)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor (Dokument nr. 8:32 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4.(102)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet (Dokument nr. 3:3 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.