Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2008 kl. 10.11

Dato: 20.06.2008

Referatsaker

Sak nr. 4[16:57:25]

Referat

 • 1.(285)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Tord Lien og Kåre Fostervold om helhetlig vannkraftsatsing (Dokument nr. 8:134 (2007-2008))

 • 2.(286)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Jan-Henrik Fredriksen, Tord Lien og Ketil Solvik-Olsen om etablering av klekkeri- og smoltanlegg for laks i Tana (Dokument nr. 8:135 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(287)

  Bak kulissene (St.meld. nr. 32 (2007-2008)

 • 4.(288)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Kari Lise Holmberg, Sonja Irene Sjøli og André Oktay Dahl om gjennomgang av skolesituasjonen til mindreårige asylsøkere bosatt i mottakssentre (Dokument nr. 8:130 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(289)

  Eit sterkt lokaldemokrati (St,meld. Nr 33 (2007-2008)

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(290)

  Særskilt melding fra Sivilombudsmannen. Ombudsmannens undersøkelse av ligningsbehandlingen for 2005 og 2006 av krav om særfradrag for ekstra store sykdomsutgifter som følge av diabetes. (Dokument nr. 4:1 (2007-2008)

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(291)

  Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007 (St.meld. nr. 34 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(292)

  Utbygging og finansiering av T-forbindelsen - nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland (St.prp. nr. 70 (2007-2008)

 • 9.(293)

  Utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland (St.prp. nr. 72 (2007-2008)

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(294)

  Samtykke til at Norge deltar i den 15. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) (St.prp. nr. 71 (2007-2008)

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Før presidenten hever møtet, er det grunn til å ønske alle sammen en god sommerferie.

Presidenten vil på nytt takke for det utmerkede samarbeidet, og enda en gang si at det er en stor glede og ære å være tillitsmann for Stortinget. Og siden det er tre dager siden 200-årsdagen for Henrik Wergeland, vil presidenten si som ham: Alle må gjøre det de kan. Vi har gjort det vi kunne.

Det var flere på slutten av debatten om revidert som begynte å ønske hverandre god sommerferie. Da fikk presidenten lyst til å sitere fra refrenget til en av sangene til Postgirobygget:

«Sommer på jorda

smil overalt

himmelen er gjennomsiktig havet blått og salt.»

Og så kommer det en setning som presidenten ikke tør å sitere, for den lyder nemlig slik

«og jentene er søtere enn markjordbær på strå

sommer på jorda

livet det er nå.»

Livet er nå (stor applaus fra salen). God sommer!