Stortinget - Møte fredag den 14. november 2008 kl. 10

Dato: 14.11.2008

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.