Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Formalia

Presidenten: Representanten Dagfinn Høybråten, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Sakene på dagens kart (nr. 28)

Man fortsatte behandlingen av