Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2009 kl. 9

Dato: 12.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 14.16.