Stortinget - Møte onsdag den 7. oktober 2009 kl. 13

Dato: 07.10.2009

Sak nr. 1 [13:04:43]

Referat
(2) Fullmaktskomiteen melder å ha valgt Bendiks H. Arnesen til leder, Anders Anundsen til første nestleder og Elisabeth Aspaker til andre nestleder

Enst.: Vedlegges protokollen.