Stortinget - Møte onsdag den 7. oktober 2009 kl. 13

Dato: 07.10.2009

Formalia

Presidenten: Fra statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 2. oktober 2009:

«I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 2. oktober 2009 kl. 11.00 er bestemt:

Statsråd Helga Pedersen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet.

Fra samme tidspunkt tillegges bestyrelsen av Fiskeri- og kystdepartementet statsråd Sylvia Brustad.

Statsråd Dag Terje Andersen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fra samme tidspunkt tillegges bestyrelsen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Statssekretær Øyvind Slåke gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvia Brustad i Nærings- og handelsdepartementet.

Statssekretær Vidar Ulriksen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Helga Pedersen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Statssekretær Jan-Erik Støstad gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Raimo Valle gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Vidar Ulriksen utnevnes som statssekretær for Sylvia Brustad i den tiden Brustad bestyrer Fiskeri- og kystdepartementet.

Jan-Erik Støstad utnevnes som statssekretær for Bjarne Håkon Hanssen i den tiden Hanssen bestyrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Libe Rieber-Mohn utnevnes som statssekretær for Bjarne Håkon Hanssen i den tiden Hanssen bestyrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Raimo Valle utnevnes som statssekretær for Bjarne Håkon Hanssen i den tiden Hanssen bestyrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen – og det anses vedtatt.

De tidligere medlemmer av Regjeringen, Helga Pedersen og Dag Terje Andersen, har tatt sete som representanter.

Første vararepresentant for Vestfold fylke, Heidi Ørnlo, foreslås innkalt for å møte i Stortinget under representanten Steinar Gullvågs permisjon istedenfor Tom Strømstad Olsen. – Det anses vedtatt.

Heidi Ørnlo er til stede og vil ta sete.

Fra representantene Morten Høglund og Sigvald Oppebøen Hansen foreligger søknader om permisjon i tiden fra og med 8. oktober til og med 12. oktober, begge for å delta i OSSEs parlamentariske forsamlings høstmøter i Aten.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

For Akershus fylke: Tom Staahle

For Telemark fylke: Lene Vågslid