Stortinget - Møte onsdag den 25. november 2009 kl. 10

Dato: 25.11.2009

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:40:37]

Referat

 • 1.(144)

  Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.) (Prop. 54 L (2009–2010))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(145)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983 (Prop. 55 S (2009–2010))

 • 3.(146)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond – Utland (Representantforslag 22 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(147)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om tiltak for å sikre økonomisk styring og kostnadskontroll ved helseforetakene (Representantforslag 23 S (2009–2010))

 • 5.(148)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Knut Arild Hareide om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter (Representantforslag 24 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(149)

  Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 (Prop. 53 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.